ZUCHTHÜNDINNEN

Romy vom Wächtersberg 
Amanda vom Gomaringer Schloß 
Freya vom Gomaringer Schloß 
Gavott vom Gomaringer Schloß